Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 en voor kinderen geboren in 2018

Het LOP basisonderwijs regio Mechelen (Lokaal Overlegplatform) heeft de data voor inschrijvingen vastgelegd voor het schooljaar 2020-2021. U kan steeds terecht voor meer info op hun website www/lop.be

Concreet betekent dit voor inschrijvingen in onze school:

1.Voorrangsperiode broers en zussen uit dezelfde leefentiteit*/kinderen van personeelsleden: van 13 januari 2020, 8.45 uur tot en met vrijdag 24 januari 2020, 15 uur. Deze kinderen moeten niet digitaal aangemeld worden. De inschrijving gebeurt op het secretariaat in de Leemstraat nr. 20. Er moet geen afspraak worden gemaakt.

*Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen(hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en – zussen)

2.Aanmeldingen nieuwe leerlingen (indicator en niet-indicator* leerlingen) van maandag 2 maart 2020, 12.00 uur tot en met dinsdag 31 maart 2020, 12.00 uur. Deze kinderen moeten digitaal aangemeld worden binnen de aangegeven periode.

Digitale aanmeldingen gebeuren via: www.kiesjeschool.be

24 april 2020 – vanaf 12 uur: bekendmaking resultaten van de aanmeldingen. Ouders kunnen het resultaat raadplegen op het ouderportaal van het aanmeldsysteem en krijgen een email.

*indicatorleerlingen zijn:

  • kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
  • kinderen die geplaatst zijn;
  • kinderen van rondreizende ouders;
  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs.

3.Inschrijvingen aangemelde kinderen met ticket van 4 mei 2020 tot en met 26 mei 2020.

Inschrijvingen in het secretariaat, Leemstraat 20, na telefonische afspraak.

4.Vrije inschrijvingen vanaf 29 mei 2020, 8.45 uur.

Inschrijvingen kan enkel tijdens schooldagen en tijdens schooluren in het secretariaat, Leemstraat 20

Breng de ISI+kaart of KIDS-ID van je kind mee.