1e, 2e, 3e leerjaar

Adres:
Leemstraat 20,  2861 O.- L.- Vr.-Waver

Tel:
015/76 03 10

Mail ons!

In deze vestigingsplaats zitten de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Zij kunnen er veilig spelen op een nieuwe speelplaats, aangepast aan hun leeftijd. Een ervaren, deskundig en enthousiast team stelt alles in het werk om een degelijke basis in ons lager onderwijs te waarborgen.

De nieuwe turnzaal met vernieuwd turnmateriaal biedt rijke kansen om turn- en sportvaardigheden te ontwikkelen. Het secretariaat, de bureaus van de directeur en dat van de zorgcoördinator zijn vooraan in de nieuwbouw gesitueerd.

Schooluren:

  • Voormiddag: van 08.45 u tot 10.25 u en van 10.40 u tot 11.55 u (vrijdag tot 11.30 u)

  • Namiddag: 13.05 u tot 14.45 u en van 15 u tot 15.45 u (vrijdag van 13.05 u tot 15 u)

  • Op woensdagnamiddag is er geen les.

Voor- en naschoolse opvang:

De school vangt de kinderen gratis op tussen 08.00 uur ‘s morgens en 16.15 uur in de namiddag (woensdag 12.30 u). Tegen betaling worden kinderen voordien en erna opgevangen in de refter van Vinkenhof.

De rij van de Leemstraat vertrekt om 15.45 u, onmiddellijk na het belsignaal. Kinderen die niet naar de naschoolse opvang moeten, worden tot 16.15 u opgevangen op school.

De tarieven voor opvang in Vinkenhof bedragen  1 euro per begonnen halfuur.

Klastitularissen:

1A – Juf Hilde Borremans en juf Kathleen Nauwelaerts

1B – Juf Magda Hens
1C – Juf Karolien Van der Hoeven

2A – Juf Mia Engels
2B – Juf Bernita Van Eeckhaute
2C – Meester Dries Van den Broeck

3A – Juf Marleen Brouwers en juf Kathleen Nauwelaerts
3B – Juf Elke Dufour
3C – Juf Linda Mariën

Overige leerkrachten:

Juf Kristel Colebunders ( zorgcoördinator)
Juf Dominique De Pauw (Lichamelijke Opvoeding)
Juf Sigrid Van Craen (Zwemmen en Lichamelijke Opvoeding)
Juf Kathleen Nauwelaerts (Zorg en eerste leerjaar en derde leerjaar)