Technologieklas

Juf Anne De Boeck, onze ambulante leerkracht, werkt hier met leerlingen van het 4de t.e.m. het 6de leerjaar rond het wero-domein ‘Mens en Techniek’.

We leven in een hoogtechnologische wereld en wanneer onze kinderen op de arbeidsmarkt komen zal technologie een nog grotere rol spelen. We vinden het dan ook onze taak om technologie “voelbaar aanwezig” te maken in de basisvorming die we willen aanbieden. Onderstaande info komt uit een studiedag van de “rvo-society”, opgezet door de Koning-Boudewijn-stichting.

Maatschappelijke relevantie:
Uit studies blijkt dat interesses van kinderen vaste vorm krijgen tussen 10 en 12 jaar . Deze interesses leiden later tot het kiezen van een bepaalde studierichting .

Dit impliceert:

  • De basisschool heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid . Het aanbod moet van die aard zijn dat ieder kind zijn / haar interesses aanvoelt en kan doen vorm krijgen.
  • Kinderen moeten op de juiste manier in contact gebracht worden met wetenschappen en techniek zodanig dat ze over de nodige competenties, vaardigheden en attitudes beschikken om succesvol te kunnen doorstoten in hun keuzerichting.
  • Belangrijke vaardigheden voor de toekomst:
    · wetenschappelijk en technologisch geletterd zijn;
    · sociale en communicatieve vaardigheden hebben;
    · ondernemend zijn.