Toekomstplannen 2015 – …

Dankzij de opbrengsten van de activiteiten en sponsoring in het verleden kan de ouderraad de school een handje toesteken bij het verwezenlijken van een aantal plannen en extra’s waar alle kinderen mee van genieten. We denken bijvoorbeeld aan de digiborden die ondertussen in alle klassen voorzien zijn.

En uiteraard zal de ouderraad ook in de toekomst meerdere, nieuwe projecten steunen. Graag lichten we een aantal van deze projecten reeds toe. Sommigen worden op korte termijn gerealiseerd, andere zullen een werk van langere adem zijn.

Vestiging kleuterschool (Bosstraat): ‘de boot’

De ouders met kinderen in de kleuterschool kennen zeker de “boot”, het speeltoestel dat de speelplaats van de kleuterschool reeds meer dan tien jaar siert.

Stilaan wordt het wel een huzarenstukje om deze boot nog zeewaardig te houden. In de komende maanden werken we aan een waardige opvolger voor dit zeer gewaardeerd speeltoestel.

Vestiging Vinkenhof

Zoals velen onder jullie reeds weten, werden in de Vinkenhof-vestiging de afgelopen jaren al een aantal projecten gerealiseerd maar her en der is er nood aan verdere afwerking.

Zo denken we concreet aan de afboording van het perk met de kastanjebomen waar we graag zouden meewerken aan een multifunctionele afboording die tevens dienst kan doen als zitbank voor de kinderen.

Digiborden, bij uitbreiding

Het groeiend aantal leerlingen maakt dat de school klaslokalen moet bijmaken en wanneer dit het geval is (zoals komend schooljaar) zullen we ook daar zorgen voor het verschaffen van een digibord voor de leerlingen.

Vinkenhofzaal

Velen onder u maakten al kennis met de refter in de Vinkenhofstraat (tijdens het schoolfeest, de quiz, een familiefeest of een andere activiteit). Jaren geleden hielp de ouderraad om de refter onder meer te voorzien van een klein keukentje. Maar die zaal heeft meer in haar marge, ook qua verhuur aan derden. Dus willen we de komende jaren werk maken van de brood- nodige renovatie van deze zaal, zodat deze beter uitgerust wordt en niet alleen de leerlingen en ouders maar ook de ganse gemeenschap er gebruik kan van maken.

U leest het, de ouderraad zal zich niet vervelen. Ook de komende jaren gaan we er met onze groep,WAVO school en met jullie hulp (ouders, sponsors, sympathisanten, …) weer volop tegenaan. Voor een betere school, in het voordeel van onze kinderen, van onze leerlingen!

.

.