Voorwoord directeur

paul_aan_bureau

Paul Van Lierop, directeur WAVO

Beste ouders,

Inez, de voorzitter van onze ouderraad, legt in haar voorwoord goed uit hoe de ouderraad samen met het schoolteam haar schouders zet onder onze gezamenlijke werking. Ze vormen inderdaad een brug tussen ouders en schoolteam en zijn tevens een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren.

Aan de schoolpoort, tijdens schoolactiviteiten en informele contacten, verzamelen ze heel wat nuttige en leerrijke feedback over de werking en de visie van onze school. Zo houden ze een vinger aan de pols en zijn ze voor ons een belangrijke bron van informatie om onze werking bij te sturen waar nodig.

In de schoolraad telt de ouderraad drie afgevaardigden. Binnen dat overlegorgaan krijgen ze, samen met de lokale gemeenschap en een afvaardiging van de leerkrachten, de kans om hun feedback op een formele manier door te spelen aan directie en schoolbestuur.

We mogen fier zijn op onze ouderraad en we beseffen dat het een luxe is om met zo’n enthousiaste en betrokken groep te kunnen samenwerken. Dankzij hun inzet en de opbrengsten van hun activiteiten kunnen ze onze school elk jaar enkele “extra’s “ bezorgen zoals een gerenoveerde speelplaats, digiborden in elke klas, een creazolder enzovoort. En dat is broodnodig in tijden van besparingen waarin de werkingsmiddelen van de school ontoereikend zijn.

Laten we deze samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, verderzetten zodat we onze school kunnen blijven organiseren als een eigentijdse, dynamische plek voor onze kinderen.

Paul Van Lierop

Directeur WAVO

.

.