Voorwoord voorzitter

WAVO Ouderraad voorzitter Pieter Verachtert

Beste ouder,

WAVO voelt goed!

En daar dragen ook wij als ouders graag een steentje toe bij. Verenigd in de WAVO-ouderraad proberen we de school van onze kinderen op verschillende manieren te ondersteunen.

Zo zetten we mee onze schouders onder een aantal jaarlijkse evenementen. Vaste waarden zoals de WAVO-fuif, de WAVO-kwis, de spaghettidag en de WAVO-dag zijn momenten waarop de hele WAVO-gemeenschap gezellig samenkomt. Met de financiële middelen die we overhouden, dragen we bij aan een aangename en leerrijke schoolomgeving voor álle WAVO-kinderen. Denk maar aan de ondersteuning van de schooluitstappen, de vernieuwing van het speeltuig in de kleuterschool en de aankoop van digitale borden voor de lagere school.

Samen met de leerkrachten en meester Paul zoeken we naar antwoorden op de vele uitdagingen die vandaag op ouders en school afkomen. We juichen niet alleen toe wat goed loopt, maar zoeken ook mee naar oplossingen voor wat nog beter kan. Zo startten we in schooljaar 2015-2016 met een project rond de ondersteuning van kinderen en gezinnen in armoede. Maar we maken met enkele ouders ook vast deel uit van de schoolraad, een belangrijk overleg- en adviesorgaan binnen WAVO.

Een positieve en constructieve samenwerking met de school en het belang van álle WAVO-kinderen staan voor de ouderraad voorop. We communiceren, informeren en discussiëren rond tal van relevante onderwerpen.

Heb je zelf een suggestie of opmerking? Aarzel dan niet om één van ons aan te spreken. Je herkent de meer dan 40 ouderraad-leden gemakkelijk aan hun OR-outfit tijdens de WAVO-activiteiten.

Want samen kan je meer dan alleen.

Pieter Verachtert
voorzitter WAVO-ouderraad
pieterverachtert@gmail.com

.

.