Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen die elk 3 vertegenwoordigers hebben. Het doel ervan is dat over alle schoolse aangelegenheden wordt overlegd om tot een evenwichtige beslissing te komen. De directeur is aanwezig als raadgever.

De raad is samengesteld als volgt:

Voorzitter: Gie Lambeir
Secretaris: moet nog aangeduid worden

Voor de leerkrachten:

  • Stijn Callaerts
  • Mieke De Belder
  • Marleen Brouwers

Voor de lokale gemeenschap:

  • Suzanne De Schutter
  • Ivo Op de Beeck
  • Gie Lambeir

Voor de ouders:

  • Pieter Verachtert
  • Lieve Bouchery
  • Marjan Gysbrechts