Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen die elk 3 vertegenwoordigers hebben. Het doel ervan is dat over alle schoolse aangelegenheden wordt overlegd om tot een evenwichtige beslissing te komen. De directeur is aanwezig als raadgever.

De raad is samengesteld als volgt:

Voorzitter: Gie Lambeir
Secretaris: beurtrol

Voor de leerkrachten:

  • Liesbet Mariën
  • Mieke De Belder
  • Marleen Brouwers

Voor de lokale gemeenschap:

  • Suzanne De Schutter
  • Marjan Gysbrechts
  • Gie Lambeir

Voor de ouders:

  • Peter Van Wiele
  • Sara Vannut
  • Karen Seeder