Corona – heropstart fase 2

Beste ouders,

We weten dat jullie ‘op hete kolen zitten’ wat betreft informatie over de heropstart! Dat geldt ook voor ons, we wachten nog op duidelijke richtlijnen van de overheid én van de gemeente (opvang!).

Maar we willen niet langer wachten om jullie te informeren over onze plannen. De regeling zoals ze in onze nieuwste WAVO Nieuwsbrief wordt meegegeven, is nog onder licht voorbehoud. Zonder tegenbericht van ons, gaat het door zoals het hier voorligt.

Met vriendelijke groeten

Paul Van Lierop

PS: deze meest recente WAVO Nieuwsbrief wordt via e-mail verspreid en is op onze website, op de homepagina in de kolom ‘Volg onze nieuwsbrief!’, raadpleegbaar!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*