Corona – update maandag 16 maart

Beste ouders,

De volgende drie weken zijn geen vakantie volgens minister van onderwijs Ben Weyts. En gelijk heeft hij. Onze leerkrachten gaven vorige vrijdag leer- en werkboeken mee. Vandaag bekijken we per leerjaar welke opdrachten/werkvormen nog kunnen worden aangeboden. Hou uw mail goed in ’t oog, de leerkrachten zullen jullie informeren en ze blijven gedurende deze 3 weken regelmatig met jullie in contact via mail.

Het is niet de bedoeling om nieuwe leerstof aan te bieden, we zetten in op het vastzetten van de reeds geziene leerstof.

Kinderen die vorige vrijdag niet op school waren, kregen geen boeken mee. Je mag die gerust komen ophalen tijdens de schooluren!

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleer je zoon of dochter om elke dag voor school te werken, te oefenen, opdrachten te maken en te herhalen. Controleer of zij hiermee echt bezig zijn (geweest)!

 • Heb je vragen of is iets niet duidelijk, geef gerust een seintje aan ons;
 • Zorg mee voor routine waarbij schoolwerk op regelmatige basis aan bod komt;
 • Stimuleer het lezen bij uw kinderen. Zeker bij de jongere kinderen is het zeer belangrijk om systematisch te lezen. We moeten er voor zorgen dat er geen terugval komt, de geziene leerstof moet gekend blijven;
 • Tafels kunnen elke dag worden ingeoefend, automatiseren is zeer belangrijk.

Hoe organiseren we de opvang?

 • Er waren vandaag (maandag) slechts 7 kinderen van de lagere school en 12 kleuters aanwezig. De opvang wordt dus herschikt naar 2 opvanglocaties: kleuterschool en Vinkenhof;
 • Kinderen van Leemstraat moeten dus in Vinkenhof worden afgezet en opgehaald, de vestiging in Leemstraat gaat dicht;
 • Het secretariaat is dagelijks geopend van 8 tot 9 uur. Je kan ons de hele dag telefonisch bereiken op 015 76 03 10 (wordt doorgeschakeld naar GSM) of via mail: directie@wavo.be;
 • Van de kinderen die naar school komen willen we graag weten of er nood is aan BKO. Kunnen jullie dat laten weten aub? (directie@wavo.be)

Actuele situatie personeel

 • Enkele leerkrachten die symptomen vertoonden contacteerden hun huisarts en zij moeten thuis blijven;
 • Hou uw kinderen dus thuis als het enigszins mogelijk is, op de school zijn misschien ook leerkrachten aanwezig die besmet zijn maar die het nog niet weten…

Hoe gaat het nu verder?

 • We volgen de actualiteit van dag tot dag. We mailen jullie als er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Zonder tegenbericht blijven deze afspraken deze week van kracht;
 • Gelieve ons nieuwe gevallen van Corona binnen het gezin te melden.

Met vriendelijke groet,

Paul Van Lierop, directeur

Leave a comment

Your email address will not be published.


*