Corona – update maandag 30 maart

Beste ouders,

Ondertussen zit de tweede bijzondere week van de geschorste lessen erop. Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel (voor)spoedig herstel toe! Tot 3 april 2020 blijven de lessen geschorst. 

Opvang tijdens de paasvakantie 

Het basisprincipe is en blijft dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen. 

We willen ons inzetten voor de opvang van gezonde leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen of van gezonde leerlingen die in een moeilijke thuissituatie zitten.

Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een ‘contactbubbel.’ Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).

Hoe organiseren we de opvang

De organisatie en de locatie blijven dezelfde als tijdens de voorbije weken: kinderen van de doelgroep worden opgevangen door leerkrachten in de kleuterschool, van 8 tot 16 uur. Van 7 tot 8 uur en van 16 tot 18 uur staan de mensen van de BKO paraat voor de opvang in het Boshuis.

Wat met de leerstof

Tijdens de opvang in de paasvakantie is het NIET de bedoeling dat er “lesopdrachten” onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op sport, spel en creatief bezig zijn met extra veel aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen.

Over een mogelijke opstart na de paasvakantie is er op dit moment nog geen duidelijkheid, men wil van week tot week bekijken hoe de situatie evolueert. Mogelijk worden de huidige maatregelen na de paasvakantie met nog twee weken verlengd, tot 3 mei. Afwachten… 

Evenmin is al beslist welke leerinhouden scholen desgevallend na de paasvakantie mogen aanbieden en welke maatregelen er dan mogelijk moeten worden genomen omtrent de verdere organisatie van het schooljaar. Minister Weyts overlegt hierover met de sociale partners, de onderwijsverstrekkers en enkele “vooraanstaande pedagogen”.

Enkele weetjes, tips 

In hun “Boekenkast” op Bingel kunnen de kinderen elke dag een nieuwe strip vinden!

1. De strip staat er maar voor één dag (uitgezonderd in het weekend). Ze moeten dus elke dag naar de “Boekenkast” om de strip van de dag te lezen.

2. In de Boekenkast vinden ze de strip door in het zoekvenster het woord ‘strip’ te typen. Ze kunnen de strip van de dag dan aanklikken en lezen. 

3. Er zijn geen bingeloefeningen bij de strips. Die zijn er wel bij de fictieboeken in de Boekenkast. Je kunt dus na lezen van de strip even blijven rondneuzen! 

4. De leerlingen van het eerste leerjaar vinden straks een aantal AVI-strips in de Boekenkast. Die boeken zijn alle dagen beschikbaar. 

LEZEN is nog altijd een heel gemakkelijke, plezante en zinvolle manier om je tijd in vullen! 

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar:
De tijdslijn voor het digitaal aanmelden secundair onderwijs blijft voorlopig ongewijzigd. Dit wil zeggen dat nu maandag 30/3, 14:00 uur het digitaal aanmelden start voor de regio Mechelen op https://aanmelden.school

Voor de kleuterschool:
De geplande “ouderwandeling” op woensdag 22 april wordt geannuleerd. 

Zorg goed voor jezelf en je naasten!

Hartelijke groet,
Paul Van Lierop

Leave a comment

Your email address will not be published.


*