Inschrijvingen schooljaar 2017-2018 & kinderen geboren in 2015

Informatieavond voor ouders van kinderen geboren in 2015: donderdag 23 februari 2017. Start om 19.30 u in de kleuterschool. U krijgt de kans de klassen te bezichtigen en een praatje te maken met de juf van de instapklas. Nadien geeft de directeur uitleg over de visie van de school en de inschrijvingsprocedure

Het LOP (Lokaal OverlegPlatform) basisonderwijs Regio Mechelen legde de data van de inschrijvingsperiodes vast. Voor meer info kunt u steeds terecht op hun website: www.lop.be
Maak steeds een afspraak als u wilt inschrijven of wanneer u meer informatie over onze school wenst te vernemen; telefonisch (015 76 03 10) of via mail (van.lierop@skynet.be).

Alle inschrijvingen vinden plaats in het secretariaat, Leemstraat 20.

Mochten bepaalde klassen worden volverklaard, dan kan u nog steeds op een wachtlijst worden gezet. Er kunnen immers nog altijd verschuivingen plaatsvinden.

Deze periodes werden door het LOP vastgelegd:

Voorrangsperiode Van Tot en met
Broers en zussen uit dezelfde leefentiteit (1) 6 maart 2017, 8.30 u 21 maart 2017, 16 u
Kinderen van personeel 27 maart 2017, 8.30 u 28 maart 2017, 16 u
Indicator/niet-indicator leerling (2) 19 april 2017, 8.30 u 5 mei 2017, 12 u
Vrije inschrijvingen (3) 15 mei 2017, 8.30 u  

Toelichting bij de periodes:

(1) broers en zussen
– broers en zussen, al dan niet wonend op hetzelfde adres;
– halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder), al dan niet wonend op hetzelfde adres
– kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouders hebben

(2) indicator/niet-indicator
Indicatorleerlingen:
– kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
– kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft

(3) vrije inschrijvingen
Vrije inschrijvingen alleen tijdens de schooluren en op afspraak. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse (Leemstraat 20) en volgens chronologie.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*