1e, 2e, 3e leerjaar

Adres:
Leemstraat 20,  2861 O.- L.- Vr.-Waver

Tel:
015/76 03 10

Mail ons!

In deze vestigingsplaats zitten de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Alle klaslokalen zijn voorzien van digitale borden en in elke klas liggen enkele iPads ter beschikking voor dagelijks gebruik.

De kinderen  kunnen er veilig spelen op een speelplaats aangepast aan hun leeftijd. Een ervaren, deskundig en enthousiast team stelt alles in het werk om een degelijke basis in ons lager onderwijs te waarborgen. Er wordt veel aandacht besteed aan het automatiseren van rekenkundige (basis)vaardigheden en ook het leesonderwijs neemt een prominente plaats in.

De turnzaal met vernieuwd turnmateriaal biedt rijke kansen om turn- en sportvaardigheden te ontwikkelen. Op de ruime en verzorgde zolder vinden we een refter en een gezellig leeslokaal. Het secretariaat, de bureaus van de directeur en dat van de zorgcoördinator zijn vooraan in de nieuwbouw gesitueerd, aan de straatkant.

Schooluren:

  • Voormiddag: van 08.45 u tot 10.25 u en van 10.40 u tot 11.55 u (vrijdag tot 11.30 u)

  • Namiddag: 13.05 u tot 14.45 u en van 15 u tot 15.45 u (vrijdag van 13.05 u tot 15 u)

  • Op woensdagnamiddag is er geen les.

Voor- en naschoolse opvang:

De school vangt de kinderen gratis op tussen 08.00 uur ‘s morgens en 16.15 uur in de namiddag (woensdag 12.30 u). Tegen betaling worden kinderen voordien en erna opgevangen in de refter van Vinkenhof.

De rij van de Leemstraat vertrekt om 15.45 u, onmiddellijk na het belsignaal. Kinderen die niet naar de naschoolse opvang moeten, worden tot 16.15 u opgevangen op school.

De tarieven voor opvang in Vinkenhof bedragen  1,10 euro per begonnen halfuur.

informatieformulier BKO

Klastitularissen:

1A – Juf Hilde Borremans en juf Bernita Van Eeckhaute

1B – Juf Jolien Saelens en juf Elke Dufour

1C – Juf Karolien Van der Hoeven

2A – Juf Mia Engels

2B – Juf Sofie Bert

2C – Meester Dries Van den Broeck

3A – Meester Matthias Goossens

3C – Juf Linda Mariën

Overige leerkrachten:

Juf Kristel Colebunders (Zorgcoördinator)

Juf Bernita Van Eeckhaute (Klasondersteuning en leesonderwijs)

Juf Sigrid Van Craen en juf Ann Verhulst (Zwemmen en Lichamelijke Opvoeding)

Juf Elke Dufour (Zorg en ploeterwerking)