Nieuws uit de schoolraad

Op 24 oktober kwam de Schoolraad samen voor de eerste vergadering van het schooljaar 2019-2020. Dit jaar zijn er veel  nieuwe leden: drie nieuwe ouders, Peter Van Wiele, Karen Seeder en Sara Vannut  vertegenwoordigen de ouderraad.  Juf Liesbet sluit aan bij juffen  Mieke en Marleen, en Marian Gysbrechts stapt over van de ouderraad naar vertegenwoordiger van de plaatselijke gemeenschap, naast Suzanne De Schutter en Gie Lambeir. De school blijft vertegenwoordigd door meester Paul en Patrick Weckesser (schoolbestuur).  Dank aan Ivo Opdebeeck, Pieter Verachtert, Meester Stijn, en Lieve Rubbens voor hun jarenlange inzet in de schoolraad!

We bespraken de schoolorganisatie voor dit schooljaar. Er waren aanpassingen nodig, omdat het kleuteraantal daalde. Gelukkig konden alle personeelsleden blijven, met een beperkte verschuiving van de kleuter-  naar de lagere school. De werking van het ondersteuningsteam (hulp bij leerlingen met extra zorgnoden) loopt dit schooljaar goed,  er is een vaste ondersteuner ipv veel verschillende ondersteuners in de vorige periode. Een verandering voor volgend schooljaar (2020-2021): de nieuwe inschrijvingen zullen digitaal verlopen. Voor alle kleuterklassen, en voor de meeste klassen in de lagere school is er voldoende capaciteit.  Enkel voor het 2de en 6de leerjaar verwachten we weinig of geen ruimte. Die schooljaren lijken reeds  volzet, al kunnen er steeds kleine verschuivingen voorkomen.

Ook infrastructuur kwam aan bod: het geplande afdak in de kleuterschool wordt dit schooljaar geplaatst en de gangen in de Leemstraat worden aangepast aan de huidige normen rond brandveiligheid. In de Vinkenhofstraat starten in de zomer van 2020 grote werken: vernieuwing van daken, refter, sanitair en speelplaats.

Bjitenschoolse activiteiten werden overlopen:  de klasdagen (kennismaking bij begin van het schooljaar) werden positief geëvalueerd. Verder gepland dit schooljaar: spaghettidag 30/11, wandelzoekstocht op 21/3, Wavodag op 6/6.

Op en rond de school: met de gemeente wordt gezocht hoe het straatje tussen Bruultjeshoek en Vinkenhof veiliger te maken.  De afspraken rond het Boshuis : wanneer kinderen ernaartoe vertrekken, vanaf wanneer de  opvang betalend is, blijken onduidelijk. Een complicatie is dat het vele verkeer bij het einde van de secundaire school best vermeden wordt om met kleuters door de Bosstraat te stappen. De juiste en nodige informatie rond de opvang zal via de ouderraad bekend gemaakt worden.

Gie Lambeir, voorzitter

Leave a comment

Your email address will not be published.


*