Voorwoord voorzitter

Hier volgt weldra een foto van ons nagelnieuw, vrouwelijk bestuurstrio!

Beste ouders,

Sedert jaar en dag is onze WAVO-ouderraad een onmiskenbaar puzzelstukje van onze schoolgemeenschap. We vormen het spreekwoordelijke bruggetje tussen directie en leerkrachten enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds, terwijl we jaarlijks enkele activiteiten organiseren waarvan we de opbrengsten benutten voor een nog betere schoolomgeving voor alle WAVO-kinderen. Denken we bijvoorbeeld aan onze meest recente, grote realisatie: de aankoop van iPads voor alle klassen van de lagere school.

Onze ouderraad, een 20-tal geëngageerde ouders sterk, koos bij de start van het schooljaar 2020-2021 een nieuw bestuur voor de volgende drie jaar. Samen met Annick Van Hulle (secretaris) en Marjolein Hendrickx (penningmeester), kreeg ik van hen de dankbare en uitdagende taak om na een schooljaar dat plots en onverwacht overhoop gehaald werd door Covid-19, mee aan de kar te trekken op weg naar nieuwe projecten en activiteiten.

Daarnaast blijven we een discreet en nuttig aanspreekpunt voor ouders van WAVO-kinderen. Zij kunnen steeds bij ons terecht met bezorgdheden, vragen, suggesties of bedenkingen. We gaan dan voor hen op zoek naar oplossingen of antwoorden en indien nodig bespreken we hun inbreng op onze maandelijkse vergaderingen en/of leggen we deze voor – al dan niet anoniem – aan het schoolteam.

Tevens zetelen drie van onze WAVO-ouderraadleden in de schoolraad. Dat is een belangrijk overleg- en adviesorgaan binnen WAVO, waar we samenzitten met directie en leerkrachten.

Maar dit alles kunnen we niet zonder vele helpende handen!
Steeds zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die willen nadenken én handelen in het belang van de school en van onze kinderen. En wees gerust, de cameraderie, het plezier en het natje en droogje zijn daarbij nooit ver weg!

Is je interesse gewekt? Of wil je even je licht komen opsteken?
We vergaderen elke eerste maandag van de maand om 20u30. Voorlopig doen we dat nog coronaproof in de turnzaal van de Leemstraat, maar zodra het weer mogelijk is keren we terug naar ons vertrouwde vergaderstekje: de cafetaria van Huyze De Pauw in de Leemstraat.

Hebt u een vraag of opmerking? Of interesse om een vergadering bij te wonen? Geef gerust een seintje aan iemand van de ouderraad of stuur een mail naar ouderraad@wavo.be!

Inez Van Ingelghem
Voorzitter WAVO-Ouderraad

E-mail: ouderraad@wavo.be
Facebookpagina: https://www.facebook.com/WavoOuderraad