Schoolreglement & infobrochure

Het schoolreglement WAVO 23-24  kan u ook worden toegestuurd.

Stuur ons gewoon een mailtje met uw gegevens en de vermelding “Aanvraag infobrochure”.
Onze brochure wordt u dan zo snel mogelijk toegestuurd!

E-mail directie: klik hier.

In het wavokrantje 2023-2024 vindt je algemene informatie van de school.

.

.