Schoolreglement & infobrochure

De infobrochure regelgeving 2021-2022 en ons  schoolreglement WAVO 22-23  kan u ook worden toegestuurd.

Stuur ons gewoon een mailtje met uw gegevens en de vermelding “Aanvraag infobrochure”.
Onze brochure wordt u dan zo snel mogelijk toegestuurd!

E-mail directie: klik hier.

.

.