WAVO Ouderraad luistert naar jullie feedback!

Vorig schooljaar organiseerde WAVO een enquete bij alle ouders. We peilden naar de sterktes en zwaktes binnen onze school en ook onze ouderraad kwam daarbij aan bod. We vroegen ondermeer of jullie onze ouderraadleden voldoende kennen (in geval dat je ons wil aanspreken of iets wil aankaarten) en of jullie goed op de hoogte zijn van onze werking.

Werk aan de winkel, zo bleek uit jullie respons.

Dus gingen we aan de slag en staken we een stevig tandje bij.

Sinds de start van dit nieuw schooljaar:
– Leest u ons kersvers nieuws elke maand in de WAVO Nieuwsbrief;
– Communiceren we vaker via de WAVO-website en via onze Facebookpagina;
– Somden we al onze ouderraadleden op, hier op de website van WAVO;
– Plaatsen we de verslagen van onze maandelijkse vergaderingen op www.wavo.be;
– Blijven we herhalen dat iedereen van harte welkom is op onze maandelijkse vergaderingen, elke eerste maandag van de maand, in de cafetaria van Huyze De Pauw, vanaf 20u30 (wat al een handvol nieuwe leden opleverde!).

Hebben jullie nog andere suggesties of opmerkingen? Mail ons op ouderraad@wavo.be, stuur ons een berichtje via onze Facebookpagina of spreek één van onze leden aan.

We zijn er voor alle leerlingen en ouders!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*