Beste ouders,

Sinds jaar en dag is onze WAVO-ouderraad een onmiskenbaar puzzelstukje in onze school. We vormen het spreekwoordelijke bruggetje tussen directie en leerkrachten enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds. Jaarlijks organiseren we enkele activiteiten waarvan we de opbrengsten benutten voor een nog betere schoolomgeving voor alle WAVO-kinderen. We denken bijvoorbeeld aan onze meest recente, grote realisatie: de aankoop van iPads voor alle klassen van de lagere school of de inkleding van het snoezellokaal waar de kinderen van het Vinkenhof tot rust kunnen komen of creatief bezig kunnen zijn.

Onze ouderraad telt een 20-tal geëngageerde ouders. Bij de start van het schooljaar 2023-2024 koos het een nieuw bestuur voor de volgende drie jaar. Samen met Annick Van Hulle als secretaris en Valerie Raes als penningmeester, kreeg ik van hen de dankbare en uitdagende taak om na een sterk bestuur van Inez Van Ingelghem de ouderraad verder uit te bouwen en te vernieuwen. We kijken naar nieuwe projecten en noden van de school waar we in samenspraak onze schouders kunnen onderzetten.

Daarnaast blijven we een discreet en nuttig aanspreekpunt voor ouders van WAVO-kinderen. Zij kunnen steeds bij ons terecht met bezorgdheden, vragen, suggesties of bedenkingen. We gaan dan voor hen op zoek naar oplossingen of antwoorden en indien nodig bespreken we hun inbreng op onze maandelijkse vergaderingen en/of leggen we deze voor – al dan niet anoniem – aan het schoolteam.

Tevens zetelen drie van onze WAVO-ouderraadleden in de schoolraad. Dat is een belangrijk overleg- en adviesorgaan binnen WAVO, waar we samenzitten met directie en leerkrachten.

Maar dit alles kunnen we niet zonder vele helpende handen!
Steeds zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die willen nadenken én handelen in het belang van de school en van onze kinderen. En wees gerust, de vriendschap en het plezier met het natje en droogje zijn daarbij nooit ver weg!

Is je interesse gewekt? Of wil je even je licht komen opsteken?
We vergaderen elke eerste maandag van de maand om 20u30. Ons vertrouwd vergaderstekje is de cafetaria van Huyze De Pauw in de Leemstraat. Het natje staat al klaar.

Hebt u een vraag of opmerking? Of interesse om een vergadering bij te wonen? Geef gerust een seintje aan iemand van de ouderraad of stuur een mail naar ouderraad@wavo.be!

Steven Colla
Voorzitter WAVO-Ouderraad