Beste ouders,

Steven, de voorzitter van onze ouderraad, legt in zijn voorwoord goed uit hoe de ouderraad samen met het schoolteam haar schouders zet onder onze gezamenlijke werking. Ze vormen inderdaad een brug tussen ouders en schoolteam en zijn tevens een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren.

Aan de schoolpoort, tijdens schoolactiviteiten en informele contacten, verzamelen ze heel wat nuttige en leerrijke feedback over de werking en de visie van onze school. Zo houden ze een vinger aan de pols en zijn ze voor ons een belangrijke bron van informatie om onze werking bij te sturen waar nodig.

We mogen fier zijn op onze ouderraad en we beseffen dat het een luxe is om met zo’n enthousiaste en betrokken groep te kunnen samenwerken. Dankzij hun inzet en de opbrengsten van hun activiteiten kunnen ze onze school elk jaar enkele “extra’s “ bezorgen zoals een gerenoveerde speelplaats, digiborden in elke klas, een creazolder enzovoort.

Laten we deze samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, verderzetten zodat we onze school kunnen blijven organiseren als een eigentijdse, dynamische plek voor onze kinderen.

Paul Van Lierop