Schoolbestuur

VZW Vrije Basisschool WAVO, Leemstraat 20 – 2861 O.-L.-V.-Waver.

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De leden:

  • voorzitter: Annemie Gommers
  • secretaris: Mariette Op de Beeck
  • penningmeester: Bert Benoot
  • Chris Van den Broeck
  • Patrick Weckesser
  • Jan Parys
  • Tom Uytterhoeven
  • Pieter Verachtert

Het dagelijks bestuur wordt overgedragen aan de directie.