MISSIETEKST

Wij bouwen onze school op vanuit een visie op normen en waarden, zoals Jezus ze leefde, tot een zorgzame gemeenschap die geborgenheid uitstraalt en waar woord en daad één geheel vormen, zodat in een geest van openheid en vertrouwen iedereen zichzelf mag zijn en groeikansen krijgt. We houden die geest levend door kansen aan te reiken tot gebed en tot het vieren van het leven.